Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Đèn LED Nhược điểm
Apr 24, 2017

1, giá là đắt tiền. 2, có một khoảng cách lớn giữa hiệu quả của ánh sáng và hiệu quả của lý thuyết. 3, tuổi thọ hiện tại và cuộc sống lý thuyết (10w giờ) Có một khoảng cách lớn. 4, vẫn có một giá trị nhiệt lượng nhất định. 5, phân rã ánh sáng cũng có thể được giảm mạnh. 6, có bức xạ.

Tuy nhiên, những thiếu sót này có thể được khắc phục bằng cách cải tiến quy trình, do đó ngay cả khi nguồn sáng LED hiện tại không thể thay thế hoàn toàn nguồn sáng truyền thống hiện có, nhưng với sự phát triển của công nghệ, tương lai phải được dẫn dắt trên thế giới.

Các tin liên quan