Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Đèn chủ loại
May 31, 2018

Theo tài liệu của nó có thể được chia thành:

1. nhựa bakelite đèn hcũ hơn

Đèn gốm chủ

3. kim loại đèn holder:

Đèn gỗ hcũ hơn

Chia bằng chế độ kết nối đèn:

1. tán loại: riveting dây trực tiếp đến là đènchủ sở hữu

2. khóa kiểu: sử dụng hai cực của đènchủ sở hữukhóa dây

3. cắm loại: sử dụng dây thiếc hay gói dây thiết bị đầu cuối để chèn đèn cực

Theo thiết kế của đènchủ sở hữu, quá trình này được chia thành:

1. đơn loại đèn: đèn đơn hcũ hơn

2. Twins loại: hai đènchủ sở hữuđược thiết kế lại với nhau, thường là với mở cửa trở lại và chia rẽ

3. ba: Ba đèn được thiết kế với nhau

Chia theo chức năng:

1, nhẹ cơ thể (phẳng) đèn hcũ hơn

2, vòng ngoài đèn hcũ hơn

a. full vòng đènchủ sở hữu

b. một nửa vòng đènchủ sở hữu


Các tin liên quan